ERASMUS i MOST NADZIEI

11 stycznia 2024 roku, we Wrocławiu, w siedzibie Europejskiego Centrum Edukacji Międzykulturowej odbyła się pierwsza w tym roku prezentacja projektu „Most Nadziei. Nowa jakość nauczania języka esperanto”. Spotkanie prowadziły uczestniczki projektu, Małgosia i Irenka. Małgosia przedstawiła bogato ilustrowaną prelekcję informując o wszystkich krokach jakie należy podjąć aby przystąpić do programu Erasmus+ oraz jego realizacji w kraju docelowym. Irenka opowiedziała o swoich przeżyciach i doświadczeniach jakie zyskała dzięki uczestnictwu w tym projekcie. Obie chętnie odpowiadały na sporo pytańpubliczności. Spotkanie upłynęło w bardzo miłej i przyjacielskiej atmosferze. Uczestniczkom projektu „Most Nadziei. Nowa jakość nauczania języka esperanto” udało się przekazać jak ważne i wartościowe są unijne programy.

MJK