Erasmus w czasopismach / Erasmus en revuoj

W ubiegłym, 2023 roku, ukazały się w dwóch czasopismach, dwa artykuły Małgosi Komarnickiej opisujące realizację europejskiego programu Erasmus+ we Włoszech.W międzynarodowym czasopiśmie „Juna Amiko” (novembro 2023, n-ro 4/2023 (177)) ukazała się pierwsza część artykułu „La ponto de espero – Erasmus+ en Italio, kun Esperanto-laborlingvo”. Autorka, w tej pierwszej części, opisała dlaczego organizacja Europejskie Centrum Edukacji Międzykulturowej zdecydowała się na udział w tym europejskim programie i jakie czynności wykonała,krok po kroku, aby osiągnąć sukces. Na okładce czasopisma jest zdjęcie uczestników programu. W „Przeglądzie Górowskim” (dwumiesięcznik nr 6 (513), 21 grudnia 2023) został zamieszczony artykuł „Most Nadziei… Erasmus+ – projekt finansowany przez Unię Europejska”. W artykule autorka streściła przygotowania i pobyt grupy w Toskanii uwypuklając zalety programu Erasmus+

MJK


Pasintjare, en 2023, en du revuoj estis publikigitaj du artikoloj de Małgosia Komarnicka, kiuj priskribas la efektivigon de la eŭropa programo Erasmus+ en Italio. En la internacia revuo „Juna Amiko” (novembro 2023, n-ro 4/2023 (177)) estis publikigita la unua parto de la artikolo „La ponto de espero – Erasmus+ en Italio, kun Esperanto-laborlingvo”. En ĉi tiu unua parto la aŭtorino priskribis kial la Eŭropa Centro de Interkultura Edukado decidis partopreni en tiu ĉi eŭropa programo kaj kiajn agojn ĝi faris, paŝon post paŝo, por atingi sukceson. Sur la kovrilo troviĝas foto de la partoprenantoj de la programo. En „Przegląd Górowski” (dumonata n-ro 6 (513), la 21-an de decembro 2023) aperis artikolo „Ponto de Espero… Erasmus+ – projekto financita de Eŭropa Unio”. En la artikolo, la aŭtorino resumis la restadon de la grupo en Toskanio, laŭdante la avantaĝojn de la programo Erasmus+

MJK