ZAKOŃCZENIE PROJEKTU „SZCZĘŚLIWI, KREATYWNI I AKTYWNI”

W czwartek, 11 stycznia, w siedzibie Europejskiego Centrum Edukacji Międzykulturowej odbyło się podsumowanie Warsztatów Tanecznych, jednej z części projektu „Szczęśliwi, kreatywni i aktywni”. Projekt ten był realizowany dwa lata dzięki współpracy Europejskiego Centrum Edukacji Międzykulturowej z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.Prezes Europejskiego Centrum Edukacji Międzykulturowej, Małgorzata Komarnicka i członek Komisji Rewizyjnej, Irena Solarek spotkały się z członkami zespołu tanecznego „Espero”, który powstał w ramach tego projektu. Podczas spotkania wspominano wielomiesięczną działalność zespołu, tańce, występy, spotkania, programy… Każdy uczestnik zespołu otrzymał artykuł z informacjąjaką zespół przygotował dla międzynarodowego czasopisma „Juna Amiko” opisując swoją taneczną działalność. Podziękowano także Joannie Stanisławskiej, prowadzącej zespół, dbającej o wyjątkowo piękną choreografię każdego tańca.Warsztaty Taneczne były propozycją zajęć taneczno-ruchowych dla seniorów. Dzięki nim seniorzy uwierzyli, że taniec jest lekarstwem dla ciała i duszy, wyzwala ekspresję, pobudza marzenia i leczy z depresji, ale też usprawnia ciało i kształtuje sylwetkę oraz uwalnia pozytywne emocje i pozwala nawiązać przyjaźnie. Spotkanie upłynęło w bardzo miłej atmosferze planując już kolejne działaniazespołu „Espero”.

MJK