ERASMUS I EKOLOGIA / ERASMUS KAJ EKOLOGIO

ERASMUS I EKOLOGIA

15 stycznia w lokalnym klubie w Górze odbyła się prelekcja „Trochę o ekologii”, którą zorganizowała Teresa Sibilak. Teresa to jedna z uczestniczek europejskiego programu Erasmus+, który Europejskie Centrum Edukacji Międzykulturowej realizowało we Włoszech wspólnie z Włoskim Instytutem Esperanto. Teresa brała udział w warsztatach „Ekologia – modny obowiązek”, które prowadził Marco Cecchi.

Podczas zajęć m.in. omawiane były tematy: ochrona pszczół, oszczędzanie wody czy zagadnienia związane z utylizacją odpadów. Prelegentka podzieliła się zdobytymi podczas programu Erasmus+ wiadomościami, ubarwiła je również esperanckimi słowami, wykorzystała broszurę „EKO-Espero” i przede wszystkim wywołała żywą dyskusję wśród publiczności. Spotkanie minęło w miłej atmosferze. Prelegentce udało jej się obudzić świadomość ekologiczną wśród zgromadzonej publiczności, zaznaczyć jak ważne jest zacieśniania więzów z przyrodą i kształtowanie postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły świat.

MJKERASMUS KAJ EKOLOGIO

La 15an de januaro en loka klubejo en Góra okazis la prelego „Iom pri ekologio”, kiun organizis Teresa Sibilak. Teresa estas unu el partoprenantinoj de la eŭropa programo Erasmus+, kiu Europa Centro de Interkultura Edukado realizis en Italio kune kun Itala Esperanto Instituto. Teresa partoprenis en la laborsesioj „Ekologio – moda devo”, kiun gvidis Marco Cecchi.

Dum la lecionoj inter alie estis diskutitaj temoj: protekto de abeloj, ŝparado de akvo kaj aferoj rilataj al rubforigo. La prelegantino transdonis la akiritajn informojn dum la programo Erasmus+, plibeligis ĝin per Esperantaj vortoj, uzis la broŝuron „EKO-Espero” kaj ĉefe vekis viglan diskuton inter la publiko. La renkontiĝo pasis en agrabla etoso. La prelegantino sukcesis veki ekologian konscion ĉe la kunveninta publiko, substreki kiom grava estas plifortigo de la ligoj kun la naturo kaj formi la sintenon de respondeco por la nuna kaj estonta mondo.

MJK