MOST NADZIEI w Warszawie – projekt Erasmus+

W Warszawskiej Szkole Zarządzania-Szkole Wyższej, 8. lutego odbyła się kolejna prezentacja zespołu projektu „Most Nadziei. Nowa jakość nauczania języka esperanto”. Tym razem prelekcję prowadzili Małgosia i Ryszard. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele uczelni, Pracowni Zrównoważonego Rozwoju, Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Polskiego Związku Esperantystów i Uczelnianego Koła Języka Esperanto.

Prelekcja, bogato ilustrowana zdjęciami i filmami, uzmysłowiła słuchaczom korzyści, jakie osiągają uczestnicy programów europejskich. Prelegenci odpowiadali na wiele pytań, a uczestnicy już na tym spotkaniu wspólnie uzgodnili opracowanie projektu i przystąpienie do tegorocznego programu Erasmus+.

Zespół Europejskiego Centrum Edukacji Międzykulturowej, uczestniczący w programie Erasmus+ realizując projekt „Most Nadziei. Nowa jakość nauczania języka esperanto”, rekomenduje każdej organizacji zainteresowanie się ofertą programów unijnych. Każdy program pomaga w rozwoju członków organizacji.

MJK