ERASMUS W JELENIEJ GÓRZE

We wtorek, 27. lutego, w siedzibie Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze, odbyło się spotkanie przedstawicieli Europejskiego Centrum Edukacji Międzykulturowej z seniorami. Spotkanie zorganizował prezes KSON, Stanisław Schubert. Tematem spotkania było podsumowanie odbytej mobilności w ramach europejskiego programu Erasmus+, „Most Nadziei. Nowa jakość nauczania języka esperanto”. Spotkanie prowadziła dwójka uczestników projektu, Małgosia i Ryszard.

Najpierw została zaprezentowana bogato ilustrowana zdjęciami i filmami prelekcja informująca krok po kroku o pracach jakie należy podjąć aby przystąpić do programu Erasmus+ oraz o jego realizacji w kraju docelowym. Prelegenci opowiedzieli również o swoich przeżyciach i doświadczeniach jakie zyskali dzięki uczestnictwu w tym projekcie. Małgosia i Ryszard chętnie odpowiadali na pytania licznie zgromadzonej publiczności.

Prelegenci z zadowoleniem zanotowali wielkie zainteresowanie udziałem w projektach unijnych oraz nauką języka esperanto. Na spotkaniu postanowiono założyć Klub Esperanto. Spotkanie upłynęło w bardzo miłej i przyjacielskiej atmosferze.

Po zakończonej prelekcji, prelegenci zostali zaproszeni na spotkanie z zarządem Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych aby bardziej szczegółowo omówić prace związane z udziałem w programach unijnych. Uczestniczkom projektu „Most Nadziei. Nowa jakość nauczania języka esperanto” kolejny raz udało się przekazać jak ważne i wartościowe są unijne programy i jak pozytywne wprowadzają zmiany…

MJK