NOWA BIBLIOTEKA

W siedzibie Europejskiego Centrum Edukacji Międzykulturowej wkrótce powstanie biblioteka z książkami i czasopismami w języku esperanto. Stworzenie biblioteki było od dawna planem organizacji, ale brakowało nam doświadczenia. Dopiero uczestnictwo w programie Erasmus+ pomogło nam zrealizować ten plan.

W ramach programu Erasmus+, Magdalena i Małgosia obserwowały pracę w bibliotece i poznawały włoski system biblioteczny. Z podziwem obserwowały pracę Enrico Gaetano Borrello, który od lat pracuje jako wolontariusz w Państwowej Bibliotece Esperanto w Massie (Biblioteca nazionale e archivio di Esperanto) i kataloguje esperanckie zbiory: książki, gazety, dokumenty… – część z nich powstała ponad 100 lat temu.

Kończąc praktykę, Enrico wręczył Magdalenie i Małgosi w prezencie dla organizacji kilka książek i czasopism w języku esperanto. Wzbogacą one biblioteczny księgozbiór Europejskiego Centrum Edukacji Międzykulturowej.

Towarzyszenie Enrico Gaetano Borrello w jego codziennej pracy było wspaniałą praktyką, zdobyciem nowych umiejętności i wiedzy oraz stworzeniem międzynarodowej współpracy. Wkrótce zostaną ukończone prace katalogowania zgromadzonych zbiorów Europejskiego Centrum Edukacji Międzykulturowej.

MJK