Kontakt

Europejskie Centrum Edukacji Międzykulturowej

ul. H. Kołłątaja 26A 50-007 Wrocław

e-mail: informado.eo@gmail.com

tel: 692 551 131 / 694 229 219 / 609 564 072