O nas

EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ jako samodzielnie działające stowarzyszenie zostało zarejestrowane 24 marca 2016 r. pod nazwą Centrum Edukacji Międzykulturowej – Wrocław, aby 28 grudnia 2016 r. zmienić nazwę na Europejskie Centrum Edukacji Międzykulturowej [KRS 0000609494].

EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ (ECEM) aktywnie włącza się w budowę nowej zjednoczonej Europy, aby zachować jej wielokulturowość, tradycję i różnorodność językową oraz wzmacniać rozwój demokracji, a także propagować dorobek kultury polskiej. W kontaktach międzynarodowych używany jest przede wszystkim język esperanto, który łączy w sobie ideę sprawiedliwości kulturowo-językowej, ale także oficjalne języki Unii Europejskiej.

Nasze działania ukierunkowane są na zmniejszanie luki międzykulturowej, pokoleniowej oraz propagowanie osiągnięć kulturalnych i naukowych Dolnego Śląska, a także organizowanie różnych imprez kulturalnych, edukacyjnych i naukowych.

Jesteśmy stowarzyszeniem społeczno – kulturalnym, zrzeszającym animatorów kultury oraz osoby zaangażowane w edukację międzykulturową, w tym pozaformalne uczenie się i nauczanie języków. Stowarzyszenie swą działalność opiera na pracy społecznej ogółu członków.

 

CELE:

 1. Zwiększanie dostępności kultury i edukacji pozaformalnej i nieformalnej.
 2. Animacja kultury w społecznościach lokalnych.
 3. Wspieranie i integracja młodych twórców: profesjonalistów i amatorów.
 4. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z małych miast  i terenów wiejskich.
 5. Zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym oraz tworzenie i wspieranie form współpracy międzypokoleniowej,
 6. Pomoc w zapewnieniu osobom dorosłym ścieżek poprawy ich wiedzy i kompetencji.
 7. Organizowanie międzynarodowej współpracy kulturalnej i edukacyjnej.
 8. Promocja integracji europejskiej.
 9. Rozwój tolerancji i dialogu międzykulturowego.
 10. Promocja kultury polskiej w kraju i za granicą.
 11. Testowanie i tworzenie nowych aktywności w obszarze nieformalnego nauczania i  kultury.
 12. Wzmacnianie i tworzenie zachowań partycypacji obywatelskiej członków ECEM  i odbiorców działań stowarzyszenia.
 13. Szerzenie wiedzy ekologicznej i podejmowanie działań w sferze ochrony środowiska naturalnego.
 14. Pomoc i współpraca z osobami niepełnosprawnymi.

 

EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ (ECEM) jest organizatorem cyklicznych, wpisanych w stały plan pracy programów:

 • MIĘDZYKULTUROWA MAJÓWKA – INTERKULTURA MAJRENDEVUO (w maju – maje)

 • MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM – INTERNACIA SIMPOZIO – (w maju – maje)
 • EUROPEJSKI FESTIWAL PIOSENKI ESPERANCKIEJ – EŬROPA FESTIVALO DE ESPERANTAJ KANTOJ (w maju – maje)
 • URODA SŁOWA W JĘZYKU ESPERANTO – VORTBELECO EN ESPERANTO (w grudniu – decembre)
 • „ZIEMIĘ MOJĄ ZNAM” – „LA TERON MIAN MI KONAS” (uzależnione od wizyty zagranicznego gościa – dependas de la vizito de eksterlandano)
 • ZIELONE GODZINY – LA VERDAJ HOROJ (raz w miesiącu – unufoje monate)