II Międzykulturowa Majówka

II MIĘDZYKULTUROWA MAJÓWKA
17 – 22 maja 2017

HONOROWY PATRONAT:
DR LUDWIK ZALESKI-ZAMENHOF (wnuk twórcy języka esperanto)
UNIVERSALA ESPERANTO ASOCIO (największa na świecie organizacja skupiająca Esperantystów)

PROGRAM:

17 maja

– PRELEKCJA – Poznaj Bretanię, miejsce: Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego, godzina: 17:00
– WYCIECZKA – Podziemne Miasto Osówka i Kościół Pokoju w Świdnicy

18 maja

– WARSZTATY (11:00-13:00 / 13:00-15:00), różne miejsca
• WARSZTATY HAIKU „Esperanto – kolor nadziei, przyjaźni i współpracy”, prowadzi Anna Ejfler, miejsce: kawiarnia „Familia” (dzielnica Leśnica), godzina: 11:00, organizatorzy przewidują prezentację wierszy
• WARSZTATY POEZJI „Jak powstaje wiersz”, prowadzi Halina Kuropatnicka-Salamon, w warsztaty wkomponowany jest koncert kompozycji Karstena Schnathorsta do tekstów poetki, miejsce: Klub Muzyki i Literatury, godzina: 13:00, organizatorzy przewidują prezentację wierszy
• WARSZTATY FLOROTYPII (obrazów z zasuszonych elementów roślin) „Liściaki”, „Wrocław przez lupę”, prowadzi Elżbieta Wodała, miejsce: sala u Sióstr Szkolnych de Notre Dame, godzina: 12:00, organizatorzy przewidują ekspozycję obrazów
• WARSZTATY TANECZNE „Tańcz z nami”, prowadzi Liliana Król, miejsce: Towarzystwo Brata Alberta , godzina: 11:00 / organizatorzy przewidują wspólny taniec
• WARSZTATY UŚMIECHU (praktykowanie śmiechu, który zmienia naszą duszę…, prowadzą Dorota i Andrzej Bielscy, miejsce: Towarzystwo Brata Alberta, godzina: 16:00
–  SESJA 1 „JARO DE LA LERNANTO” AMO (15:30-18:00), prowadzi Stefan MacGill
–  KONCERT niemieckiego artysty Karstena Schnathorsta – pseudonim Kaŝi, miejsce: Inkubator Przedsiębiorczości, godzina: 19:00

19 maja

–  SESJA 2 „JARO DE LA LERNANTO” AMO (10:00-11:30), prowadzi Stefan MacGill
–  III MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM (12:00-18:00), honorowy patronat: Międzynarodowa Akademia
Nauk San-Marino i Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Adam Jezierski , miejsce: Uniwersytet Wrocławski, Collegium Anthropologicum
1. „Jak rosło esperanto ze swoim twórcą” – prelekcje znanych esperantystów
2. „Wrocław – Europejska Stolica Kultury” – prelekcje sławnych wrocławskich profesorów
Zwiedzanie Muzeum Uniwersyteckiego z przewodnikiem J M Rektorem profesorem Adamem Jezierskim

20-21 maja – V EUROPEJSKI FESTIWAL PIOSENKI ESPERANCKIEJ
20 maja: Przesłuchania Uczestników, miejsce: Inkubator Przedsiębiorczości
21 maja: Koncert Laureatów, miejsce: Centrum Kultury Wrocław-Zachód

KONCERT JOMO I KAŜIEGO – wieczór taneczny, 20 maja, miejsce: Inkubator Przedsiębiorczości, godzina: 19:00

22 maja

– WYCIECZKA i PREZENTACJA WARSZTATOWYCH REZULTATÓW

WSPÓŁORGANIZATORZY V EUROPEJSKIEGO FESTIWALU PIOSENKI ESPERANCKIEJ:

KLUB MUZYKI I LITERATURY

DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE WIDNOKRĄG

CENTRUM KULTURY WROCŁAW-ZACHÓD

POBIERZ:

RAMOWY PROGRAM Pl


EŬROPA CENTRO DE INTERKULTURA EDUKADO
invitas vin partopreni en la
DUA INTERKULTURA MAJRENDEVUO
17-22 majo 2017 en Vroclavo

HONORAJ PATRONOJ DE
DR LUDOVIKO ZALESKI-ZAMENHOF
UNIVERSALA ESPERANTO ASOCIO

PROGRAMO

La 17an de majo

– PRELEGO- Ekkonu Bretanion, loko: Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego, horo: 17:00
– EKSKURSO – Subtera Urbo Osówka kaj Preĝejo de Paco en Świdnica

La 18an de majo

– LABORSESIOJ (11:00-13:00 / 13:00-15:00), diversaj lokoj
• LABORSESIO DE HAJKOJ „Esperanto – koloroj de espero, amikeco kaj kunlaboro”, gvidas Anna Ejfler, loko: kafejo „Familia” (kvartalo Leśnica), horo: 11:00, la organizantoj antaŭvidas prezentadon de la poeziaĵoj
• LABORSESIO DE POEZIO „Kiel ekestas versaĵo”, gvidas Halina Kuropatnicka-Salamon, dum la laborsesio okazos ankaŭ koncerto de komponaĵoj de Karsten Schnathorst kun tekstoj de la poetino, loko: Klubo de Muziko kaj Literaturo, horo: 13:00, la organizantoj antaŭvidas prezentadon de la poeziaĵoj
• LABORSESIO „LIŚCIAKI” (kreado de bildoj el elementoj de sekigitaj plantoj) „Vroclavo per lupeo”, gvidas Elżbieta Wodała, loko: salonego de la ordena domo de lernejaj monakinoj de la Dipatrino, horo: 12:00, la organizantoj antaŭvidas ekspozicion de la faritaj bildoj
• LABORSESIO DE DANCO „Dancu kun ni”, gvidas Liliana Król, loko: Asocio de sankta Frato Alberto, horo: 11:00; la organizantoj antaŭvidas komunan dancon
• LABORSESIO DE RIDO „Praktikado de rido, kiu ŝanĝas nian animon”, gvidas Dorota kaj Andrzej, loko: Asocio de sankta Frato Alberto, horo: 16:00
– SESIO 1 PRI „JARO DE LA LERNANTO” AMO (15:30-18:00), gvidas Stefan MacGill
– KONCERTO de Kaŝi (Karsten Schnathorst), loko: Inkubator Przedsiębiorczości, horo: 19:00

La 19-an de majo
– SESIO 2 PRI „JARO DE LA LERNANTO” AMO (10:00-11:30), gvidas Stefan MacGill
– TRIA INTERNACIA SIMPOZIO (12:00-18:00), sub aŭspicioj de Akademio Internacia de la Sciencoj (AIS)
San-Marino kaj la Rektoro de la Vroclava Universitato prof. dr hab. Adam Jezierski, loko: Vroclava Universitato, Collegium Anthropologicum
1. „Kiel kreskis Esperanto kaj ĝia kreinto” – prelegoj de esperantistoj
2. „Vroclavo – pasintjara kultura ĉefurbo de Eŭropo” – prelegoj de famaj vroclavaj profesoroj
Trarigardo de la Universitata Muzeo, ĉiĉeronata de LM Rektoro prof. Adam Jezierski

La 20-21an de majo – KVINA EŬROPA FESTIVALO DE ESPERANTAJ KANTOJ
La 20-an de majo – konkursa provaŭdo de partoprenantoj, loko: Inkubator Przedsiębiorczości
La 21-an de majo – koncerto de la premiitoj, loko: Centrum Kultury Wrocław-Zachód
KONCERTO de JOMO kaj KAŜI – dancvespero, la 20an de majo, loko: Inkubator Przedsiębiorczości, horo: 19:00

La 22an de majo

–EKSKURSO kaj PREZENTADO DE LABORSESIAJ REZULTOJ

KUNORGANIZANTOJ DE LA KVINA EŬROPA FESTIVALO DE ESPERANTAJ KANTOJ: KLUB
MUZYKI I LITERATURY, DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE WIDNOKRĄG kaj
CENTRUM KULTURY WROCŁAW-ZACHÓD

 

PROGRAMO Eo