III Międzykulturowa Majówka

ZAPRASZAMY!!!

PROGRAM III MIĘDZYKULTUROWEJ MAJÓWKI

19-24 maja 2018

MIEJSCE: Wrocław i Góra

ORGANIZATORZY: Europejskie Centrum Edukacji Międzykulturowej i Klub Esperanto w Górze

HONOROWY PATRONAT: Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz

PLAN:

19 maja (sobota)

– Przesłuchania VI Europejskiego Festiwalu Piosenki Esperanckiej (10:00 – 16:00) / Wrocław

20 maja (niedziela)

– Zwiedzanie Muzeum Pana Tadeusza (14:00) / Wrocław

– Koncert Laureatów VI Europejskiego Festiwalu Piosenki Esperanckiej i zaproszonych gwiazd (17:00 -19:00) / Wrocław

– Przyjazd do Góry / zakwaterowanie / wspólna kolacja w Klubie Esperanto (z tańcami i śpiewem)

21 maja (poniedziałek)

– AMO seminarium „Esperanto w służbie sztuk – sztuki w służbie esperantu ” / Stefan MacGill / Czernina – Biblioteka Miejska w Górze, Filia Czernina / w przerwie kawa i ciasto

– wyjazd do Rydzyny – zwiedzanie zamku i parku (obiad w zamku*)

– wyjazd do Gostynia – zwiedzanie fabryki herbat owocowych i ziołowych z możliwością degustacji i kupna / zwiedzanie Muzeum Starych Aut /

– wyjazd do Rokosowa – zwiedzanie zamku Kolacja w Górze, tańce, ognisko (na życzenie) (20:00-21:00)

22 maja (wtorek)

– IV Międzynarodowe Sympozjum „Ubarwienie codzienności elementami sztuki” (9:30-12:00)

– warsztaty** – „Liściaki” prowadzi Elżbieta Wodała (12:30 14:30) – „Wyroby szklane” prowadzi Anna Gałuszka (16:00 – 18:00) Domowa Spiżarnia*** (14:45-15:45)

– Kolacja w Górze, tańce, ognisko (na życzenie) (19:00)

23 maja (środa)

– Zwiedzanie Góry / 14:00 obiad /

– Uroczysty Koncert dla mieszkańców Góry z udziałem pani Burmistrz Góry Ireny Krzyszkiewicz / koncert JoMo i zespołu Big Band (17:00) Kolacja w Górze, tańce, ognisko (na życzenie) (20:00-21:00)

24 maja (czwartek)

– Wyjazd do Leszna, zwiedzanie miasta i Muzeum Historycznego

________________________________________________________________________________
*Dania do wyboru –
1. Zupa pomidorowa z ryżem / puree ziemniaczane, kurczak pieczony w sosie własnym, kapusta biała zasmażana / napój: woda mineralna lub nektar owocowy
2. Zupa ogórkowa / puree ziemniaczane, filet z dorsza w sosie śmietanowym, surówka z kapusty pekińskiej / napój: woda mineralna lub nektar owocowy **Warsztaty odbędą się w sali klubowej Domu Kultury w Górze, ul. Armii 13 / Pobytowi w Górze towarzyszyć będzie wystawa dzieł Elżbiety Wodały i szkła artystycznego Anny Gałuszki ***Domowa Spiżarnia – bezpłatnie [chleb, smalec, sałatki, ogórki małosolne, wino, nalewki … – wyrób domowy] Codziennie będzie serwowana kawa, herbata i świeże ciasto – bezpłatnie Śniadanie w godzinach 8:00 – 9:00 / godziny obiadu dostosowane do programu CENY: Nocleg – 35 zł od osoby Wyżywienie: śniadanie – 10 zł, obiad – 22 zł, kolacja – 15 zł Wycieczki: Czernina, Rydzyna, Gostyń, Rokosowo (w tym obiad) – 90 zł / Góra, Leszno – bezpłatnie Możliwość organizowania ogniska z pieczonymi kiełbaskami i warzywami.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie bez finansowego obciążania uczestników.

MATERIAŁY:

 

 


PROGRAMO DE LA 3A INTERKULTURA MAJRENDEVUO

19-24 de majo 2018

Vroclavo (Wrocław) kaj Góra

ORGANIZANTOJ
Eŭropa Centro de Interkultura Edukado, Klubo de Esperanto en Góra

HONORA PATRONO Urbestrino de Góra, Irena Krzyszkiewicz

19 majo (sabato)

– Provaŭdoj de la 6a Eŭropa Festivalo de Esperantaj Kantoj (10:00-16:00), Vroclavo

20 majo (dimanĉo)

– Vizitado de la Muzeo de Sinjoro Tadeo (14:00-16:00), Vroclavo

– Koncerto de la premiitoj de la 6a Eŭropa Festivalo de Esperantaj Kantoj kaj de invititaj gastoj (17:00 -19:00), Vroclavo

– Alveno al Góra / loĝigo / komuna vespermanĝo en la E-klubejo (kun dancoj kaj kantoj)

21 majo (lundo)

– AMO-simpozio „Esperanto serve al la artoj – la artoj serve al Esperanto” / Stefan MacGill / Czernina – Publika Biblioteko en Góra, Filio en Czernina / dum la paŭzo kafo kaj kuko

– forveturo al Rydzyna – vizitado de la kastelo kaj parko (tagmanĝo en la kastelo*)

– forveturo al Gostyń – vizitado de la fabriko de fruktaj kaj herbaj teoj kun ebleco de gustumado kaj aĉetado; vizitado de la Muzeo de Malnovaj Aŭtoj

– forveturo al Rokosowo – vizitado de la kastelo Vespermanĝo en Góra, dancoj, lignofajro (laŭ deziro) (20:00-21:00)

22 majo (mardo)

– La 4a Internacia Simpozio „Belkolorigo de ĉiutageco per elementoj de arto” (9:30-12:00)

– laborsesioj** – de „Liściaki” – gvidas Elżbieta Wodała (12:30-14:30) – de „Vitraĵoj” – gvidas Anna Gałuszka (16:00-18:00) Hejma Nutraĵprovizo*** (14:45-15:45)

– Vespermanĝo en Góra, dancoj, lignofajro (laŭ deziro) (19:00)

23 majo (merkredo)

– Vizitado de Góra / 14:00 tagmanĝo

– Solena Koncerto por la loĝantoj de Góra kun partopreno de la Urbestrino Irena Krzyszkiewicz / koncerto de JoMo kaj la grupo Big Band (17:00) Vespermanĝo en Góra, dancoj, lignofajro (laŭ deziro) (20:00-21:00)

24 majo (ĵaŭdo)

– Forveturo al Leszno, vizitado de la urbo kaj de la Historia Muzeo

________________________________________________________________________________
*Pladoj por elekto:
1. tomata supo kun rizo / terpompureo, rostita kokido en propra saŭco, blanka brasiko kuirita / trinkaĵo: minerala akvo aŭ frukta nektaro
2. kukuma supo / terpompureo, morua fileo en krema saŭco, salato el pekina brasiko / trinkaĵo: minerala akvo aŭ frukta nektaro
**La laborsesioj okazos en la klubeja salono de la Kulturdomo de Góra, str. Armii Krajowej 13 / La restadon en Góra akompanos ekspozicio de artaĵoj de Elżbieta Wodała kaj de artaj vitraĵoj de Anna Gałuszka ***Hejma Nutraĵprovizo – senpage [hejmfaritaj pano, porkograso, salatoj, duonpeklitaj kukumoj, vino, brandotrinkaĵoj …] Ĉiutage estos senpagaj kafo, teo kaj freŝa kuko La matenmanĝoj estos servataj inter 8:00 kaj 9:00 / la horoj de la tagmanĝoj estos kunaranĝitaj kun la programo PREZOJ: Tranoktado – 35 zl / persono Manĝoj: matenmanĝo – 10 zl, tagmanĝo – 22 zl, vespermanĝo – 15 zl Ekskursoj: Czernina, Rydzyna, Gostyń, Rokosowo (kun tagmanĝo) – 90 zł / Góra, Leszno – senpage Estos eble aranĝi lignofajron kun rostitaj kolbasetoj kaj legomoj.
La organizantoj rezervas al si la rajton de ŝanĝoj en la programo sen finance ŝarĝi la partoprenantojn.