VI Europejski Festiwal Piosenki Esperanckiej

VI EUROPEJSKI FESTIWAL PIOSENKI ESPERANCKIEJ
odbędzie się we WROCŁAWIU, w dniach 19 – 20 maja 2018

Festiwal, jak co roku odbędzie się w dwóch kategoriach:
1. Chór lub zespół,
2. Solista.
Wiek uczestników: od 6 lat

OCENIA MIĘDZYNARODOWE JURY

Kalendarium:
19 maja – Przesłuchania uczestników
20 maja – Koncert Laureatów

Każdy uczestnik śpiewa dwie piosenki: jedną w języku esperanto a drugą w ojczystym lub innym dowolnym języku, przy czym ocenie podlegają wyłącznie piosenki esperanckie.

Wyślij zgłoszenie do końca kwietnia 2018
Wszelkie informacje (regulamin i formularz zgłoszeniowy) można uzyskać pod adresem: festivalo.eo@gmail.com podając w temacie e-maila: E-kanto lub telefonicznie: +48 692 551 131, +48 512 456 449

http://novajhoj.weebly.com/e-kanto-festivalo.html

Znajdź nas na facebook’u!

 

HONOROWY PATRONAT:

EUROKKA – właściciel wydawnictwa płytowego Vinilkosmo
JUNA AMIKO – jedno z najsławniejszych czasopism esperanckich
MILA VAN DER HORST KOLIŃSKA

 

____________________________________________________________________

LA SESA EŬROPA FESTIVALO DE ESPERANTAJ KANTOJ
okazos en VROCLAVO (pole Wrocław) la 19-20an de majo 2018

La festivalo okazas ĉiujare en majo en du kategorioj:
1. koruso aŭ ensemblo,
2. solisto.
Aĝo de la partoprenantoj: de 6 ĝis …. jaroj.

PRIJUĜAS INTERNACIA ĴURIO
La 19an de majo – Konkursa provaŭdo de partoprenantoj
La 20an de majo – Koncerto de Premiitoj

Ĉiu partoprenanto kantas du kantojn: unu en Esperanto, la alian en sia nacia aŭ fremda lingvo. Pritaksataj estas nur Esperantaj kantoj.

Sendu vian aliĝilon ĝis la fino de la aprilo 2018 al la organizanto
LA EŬROPA CENTRO DE INTERKULTURA EDUKADO
Ĉiaj informoj estas riceveblaj ĉe la adreso: festivalo.eo@gmail.com skribante en la temo de la mesaĝo: E-kanto aŭ telefone +48 692 551 131, +48 512 456 449

Facebook!

HONORA PATRONECO:
EUROKKA
“JUNA AMIKO”
MILA VAN DER HORST KOLIŃSKA