Europejskie Centrum Edukacji Międzykulturowej

Esperanto - z miłości do świata

DZIEŃ ZAMENHOFA / LA ZAMENHOFA TAGO

DZIEŃ ZAMENHOFA / LA ZAMENHOFA TAGO

DZIEŃ ZAMENHOFA / LA ZAMENHOFA TAGO 1 10 grudnia, godzina 15:00 w siedzibie Europejskiego Centrum Edukacji Międzykulturowej esperantyści i nie esperantyści uroczyście świętowali Dzień Zamenhofa. Dzień Zamenhofa jest świętem obchodzonym na całym świecie, w dzień urodzin twórcy języka esperanto.   Ten świąteczny program prowadziła Małgorzata Komarnicka, która również przedstawiła prelekcję o Ludwiku Zamenhofie a poetkaWięcej oDZIEŃ ZAMENHOFA / LA ZAMENHOFA TAGO[…]

FENOMEN JĘZYKA ESPERANTO

FENOMEN JĘZYKA ESPERANTO

FENOMEN JĘZYKA ESPERANTO   W Albertyńskim Centrum Aktywności Lokalnej, 29 listopada, godzina 15:00 odbyła się prelekcja „Fenomen języka esperanto”. Prelegentka, Małgorzata Komarnicka, interlingwistka omówiła genezę języka esperanto. Spróbowała sformułować odpowiedź na pytanie: Co nam daje znajomość języka esperanto? Udowodniła trafności stwierdzenia wybitnego polskiego filozofa, prof. Tadeusza Kotarbińskiego: „Esperanto jest najgenialniejszym połączeniem logiki i prostoty”.

SENIORZY DLA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

SENIORZY DLA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

Europejskie Centrum Edukacji Międzykulturowej realizuje program SENIORZY DLA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI, który jest dofinansowany w ramach projektu „Mikrogranty NGO” realizowanego ze środków Gminy Wrocław. Program trwa od 07.10.2018 do 07.12.2018 a jego głównym celem jest walka z samotnością, wyalienowaniem, marginalizacją społeczną środowiska osób starszych oraz bezdomnych kobiet ze Schronisko Brata Alberta. Chcemy stworzyć relacje rodzinne tychWięcej oSENIORZY DLA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI[…]

ODCZUWANIE SZCZĘŚCIA I NATURA NIESZCZĘŚCIA W NASZYM ŻYCIU

ODCZUWANIE SZCZĘŚCIA I NATURA NIESZCZĘŚCIA W NASZYM ŻYCIU

ODCZUWANIE SZCZĘŚCIA I NATURA NIESZCZĘŚCIA W NASZYM ŻYCIU   W Albertyńskim Centrum Aktywności Lokalnej, 15 listopada, godzina 15:00 odbyły się warsztaty „Odczuwanie szczęścia i natura nieszczęścia w naszym życiu” prowadzone przez filozofa,  Małgorzatę Komarnicką.   Ludzi od dawna interesuje temat, szczęścia. Zawsze podążali za nim i zastanawiali się nad jego istotą. Rozmyślali nad tą kwestiąWięcej oODCZUWANIE SZCZĘŚCIA I NATURA NIESZCZĘŚCIA W NASZYM ŻYCIU[…]

ESPERANTA TURNEO

ESPERANTA TURNEO

Lingvo internacia efikos kaj disvolviĝos, kondiĉe ke la Esperantistoj klopodu vidigi kaj aŭdigi ĝin. Tio postulas ne nur internacian kunlaboradon, sed ankaŭ ĉiuokazan uzadon por publike aperi. Mi loĝas en suda Francio, en la bela montara regiono Cevenoj. Fine de 2009, mi malkovris Esperanton kaj ekde mia esperantistiĝo provis disvastigi la lingvon, precipe eksterlande okazeWięcej oESPERANTA TURNEO[…]