Europejskie Centrum Edukacji Międzykulturowej

Esperanto - z miłości do świata

SPOTKANIE Z POETKĄ

SPOTKANIE Z POETKĄ

5. kwietnia Halina Kuropatnicka – Salamon spotkała się z uczniami Publicznej Szkoły Gastronomiczno – Hotelarskiej HO-GA, przy ul Jedności Narodowej we Wrocławiu. Autorka zapoznała młodzież z dwu klas ze swoją poezją ze zbioru „Drugie śniadanie z Amorem”. Wiersze te odzwierciedlały zainteresowania i dążenia młodych osób. Podczas spotkania Halina Kuropatnicka – Salamon opowiedziała też o życiuWięcej oSPOTKANIE Z POETKĄ[…]

DZIEŃ POEZJI I POWITANIE WIOSNY

DZIEŃ POEZJI I POWITANIE WIOSNY

DZIEŃ POEZJI I POWITANIE WIOSNY Europejskie Centrum Edukacji Międzykulturowej 21 marca 2019 r., we Wrocławiu, w szkole dla dzieci niewidomych przy ul. Kamiennogórskiej zorganizowało 2 spotkania uczniów z niewidomą poetką i esperantystką Haliną Kuropatnicką-Salamon. Spotkania te podkreśliły uroczysty charakter Dnia Poezji oraz z powitanie pierwszego dnia wiosny. Słuchaczami były dwie grupy uczniów – klasy 4-6Więcej oDZIEŃ POEZJI I POWITANIE WIOSNY[…]

DZIEŃ ZAMENHOFA / LA ZAMENHOFA TAGO

DZIEŃ ZAMENHOFA / LA ZAMENHOFA TAGO

DZIEŃ ZAMENHOFA / LA ZAMENHOFA TAGO 1 10 grudnia, godzina 15:00 w siedzibie Europejskiego Centrum Edukacji Międzykulturowej esperantyści i nie esperantyści uroczyście świętowali Dzień Zamenhofa. Dzień Zamenhofa jest świętem obchodzonym na całym świecie, w dzień urodzin twórcy języka esperanto.   Ten świąteczny program prowadziła Małgorzata Komarnicka, która również przedstawiła prelekcję o Ludwiku Zamenhofie a poetkaWięcej oDZIEŃ ZAMENHOFA / LA ZAMENHOFA TAGO[…]

FENOMEN JĘZYKA ESPERANTO

FENOMEN JĘZYKA ESPERANTO

FENOMEN JĘZYKA ESPERANTO   W Albertyńskim Centrum Aktywności Lokalnej, 29 listopada, godzina 15:00 odbyła się prelekcja „Fenomen języka esperanto”. Prelegentka, Małgorzata Komarnicka, interlingwistka omówiła genezę języka esperanto. Spróbowała sformułować odpowiedź na pytanie: Co nam daje znajomość języka esperanto? Udowodniła trafności stwierdzenia wybitnego polskiego filozofa, prof. Tadeusza Kotarbińskiego: „Esperanto jest najgenialniejszym połączeniem logiki i prostoty”.

SENIORZY DLA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

SENIORZY DLA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

Europejskie Centrum Edukacji Międzykulturowej realizuje program SENIORZY DLA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI, który jest dofinansowany w ramach projektu „Mikrogranty NGO” realizowanego ze środków Gminy Wrocław. Program trwa od 07.10.2018 do 07.12.2018 a jego głównym celem jest walka z samotnością, wyalienowaniem, marginalizacją społeczną środowiska osób starszych oraz bezdomnych kobiet ze Schronisko Brata Alberta. Chcemy stworzyć relacje rodzinne tychWięcej oSENIORZY DLA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI[…]

ODCZUWANIE SZCZĘŚCIA I NATURA NIESZCZĘŚCIA W NASZYM ŻYCIU

ODCZUWANIE SZCZĘŚCIA I NATURA NIESZCZĘŚCIA W NASZYM ŻYCIU

ODCZUWANIE SZCZĘŚCIA I NATURA NIESZCZĘŚCIA W NASZYM ŻYCIU   W Albertyńskim Centrum Aktywności Lokalnej, 15 listopada, godzina 15:00 odbyły się warsztaty „Odczuwanie szczęścia i natura nieszczęścia w naszym życiu” prowadzone przez filozofa,  Małgorzatę Komarnicką.   Ludzi od dawna interesuje temat, szczęścia. Zawsze podążali za nim i zastanawiali się nad jego istotą. Rozmyślali nad tą kwestiąWięcej oODCZUWANIE SZCZĘŚCIA I NATURA NIESZCZĘŚCIA W NASZYM ŻYCIU[…]