DZIEŃ ZAMENHOFA / LA ZAMENHOFA TAGO

DZIEŃ ZAMENHOFA / LA ZAMENHOFA TAGO

1

10 grudnia, godzina 15:00 w siedzibie Europejskiego Centrum Edukacji Międzykulturowej esperantyści i nie esperantyści uroczyście świętowali Dzień Zamenhofa. Dzień Zamenhofa jest świętem obchodzonym na całym świecie, w dzień urodzin twórcy języka esperanto.

 

Ten świąteczny program prowadziła Małgorzata Komarnicka, która również przedstawiła prelekcję o Ludwiku Zamenhofie a poetka Halina Kuropatnicka-Salamon przeczytała brajlem pisane swoje wiersze dedykowane esperantu i jego twórcy. Muzyczną oprawę zapewnił muzyk Wojciech Ławnikowicz.

Członkowie Europejskiego Centrum Edukacji Międzykulturowej zadbali o pyszny poczęstunek i niezapomnianą atmosferę.

 

LA ZAMENHOFA TAGO

 

La 10an de decembro je la 15:00 en la sidejo de la Eŭropa Centro de Interkultura Edukado

esperantistoj kaj neesperantistoj solenne festis la Zamenhofan Tagon.

 

Tiun festan programon gvidis Małgorzata (Małgosia) Komarnicka, kiu ankaŭ prezentis prelegon pri Ludoviko Zamenhof kaj la poetino Halina Kuropatnicka-Salamon tralegis brajle siajn versaĵojn, kiujn ŝi dediĉis al Esperanto kaj al ĝia kreinto. Wojtek Ławnikowicz ĉe akompanado de sia gitaro kantis ĉefe Esperante kantojn kun tekstoj de la poetino.

La membroj de la Eŭropa Centro de Interkultura Edukado preparis bongustan manĝaĵon kaj ni ĉiuj pasigis belajn kaj neforgeseblajn momentojn.