Program EKO-Espero

Program EKO-Espero

jest dofinansowany z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego.

Podczas spotkania spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: Czy ekologia to jeszcze moda czy już nasz obowiązek? Zapraszamy na prelekcje, warsztaty kulinarne, gimnastykę, recykling…

Spotykamy się 24. lipca i 21. sierpnia o godzinie 10:00 we Wrocławiu, ul. H. Kołłątaja 26A.

Lista uczestników jest ograniczona – zgłoszenia telefonicznie: 753 036 533