Biblioteka Światowego Związku Esperantystów z Rotterdamu
w Bibliotece Narodowej w Warszawie

Biblioteka Światowego Związku Esperantystów z Rotterdamu znajdująca się w Bibliotece Narodowej w Warszawie jest teraz centrum esperanckiej dokumentacji. Uroczyste przekazanie biblioteki odbyło się w poniedziałek, 29 maja, w obecności wielu prominentnych gości.

Z Rotterdamu do Warszawy dostarczono około siedmiu i pół tony unikatowych materiałów, stanowiących największą i najbardziej kompletną kolekcję Hectora Hodlera. Te materiały są nieocenionym źródłem do badania historii ruchu esperanckiego na całym świecie.

Umowę przekazania podpisali publicznie przewodniczący Światowego Związku Esperantystów, Duncan Charters, oraz dyrektor Biblioteki Narodowej, Tomasz Makowski. W uroczystości wziął również udział wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotr Gliński.

Po ceremonii odbyło się seminarium, które poświęcone było znaczeniu języka esperanto oraz kolekcji Hectora Hodlera. Wśród uczestników znajdowali się esperantyści zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Europejskie Centrum Edukacji Międzykulturowej reprezentowała Grażyna Wolikowska.

Przekazanie Biblioteki Światowego Związku Esperantystów z Rotterdamu do Biblioteki Narodowej stanowi ważne wydarzenie dla esperantystów oraz miłośników języków i kultury esperanckiej. To ogromne bogactwo intelektualne i historyczne będzie teraz dostępne dla wszystkich zainteresowanych badaniem i poznawaniem esperanto.