I Międzynarodowe Sympozjum

INTERNACIA SIMPOZIO HELPE DE ESPERANTO POR NEESPERANTISTOJ

La 23-an de novembro 2015 en Wrocław, en la monumenta konstruaĵo de Ekonomika Universitato, okazis Internacia Simpozio, titolita „Pliaĝuloj en diversaj kulturoj”. La Simpozion iniciatis kaj organizis esperantistoj el la Centro de Interkultura Edukado – BR Vroclavo kaj la brazila Centro Internacional de Comunicação Bona Espero-Unio Planeda, Brasilia, kunlabore kun la neesperantista organizaĵo Vroclava Centro de Pliaĝuloj, por neesperantista publiko kaj interesiĝantaj esperantistoj. La elektitan temon – bildo de sociaj rajtoj kaj rolo de pliaĝuloj en antikvo kaj hodiaŭo en diversaj landoj – prezentis invititaj prelegantoj el polaj universitatoj kaj, danke al esperantistaj kontaktoj, el Brazilo, Germanio, Hungario, Italio kaj Usono. Ĉe la komeco kaj ĉe la fino estis prezentitaj filmoj pri la ĉijara Festo de Pliaĝuloj en Brazilio kaj en Wrocław. La Simpozio estis gvidata dulingve – en la pola kaj en Esperanto. La prelegoj de eksterlandanoj estis senpere tradukitaj pollingven kaj ĉiuj tekstoj dulingve estos publikigitaj presforme post la aranĝo.

La prelegon „Rajtoj de pliaĝuloj en Brazilo” de Ursula Grattapaglia ni planis prezenti per skajpo sed, pro neatenditaj teknikaj problemoj, prezentis ĝin la fama vroclava esperantisto Andrzej Kraszewski. Dr Walentyna Wnuk prezentis en sia prelego potencialon de la malfrua matureco en Pollando. Profesorino Ilona Koutny prezentis prelegon pri la kunlaboro inter diversaĝuloj kadre de la Interlingvistikaj Studoj de UAM kaj Małgorzata J. Komarnicka priparolis rezultojn de esploroj, kiujn ŝi gvidas inter pliaĝuloj – partoprenantoj de Esperanto kursoj. La prelego de profesoro Ronald Glossop estis speco de himno pri Esperanto kaj ĝia utileco por ĉiu aĝo. Dr Monika Humeniuk-Walczak vekis grandan intereson, prezentante la pozicion de maljunuloj en la popola islamo. Kun granda admiro estis akceptita prelego de Wera Blanke, kiu, laǔ sia aktora sperto, prezentis kelkajn teknikajn konsilojn por publika parolado, kio tre plaĉis al la publiko. Prelego de la doktoriĝantino Ilona Zakowicz montris bildon de maljuneco en Pollando, en socia kaj kultura dimensioj. La interesa prelego de profesoro Davide Astori “Maljunuleco en la antikvaj tempoj (greka, romia, hebrea kaj kristana)” pro tio, ke la aŭtoro ne povis veni, estos prezentita presforme.

La Simpozion ĉeestis pli ol cent personoj, ne kalkulante la oficialajn gastojn, tradukistojn kaj prelegantojn. Fono de la Simpozio estis ekspozicio priskribanta historion de Esperanto kaj organizita surbaze de la materialo portita aranĝonde esperantistoj el Wroclaw, Gliwice kaj Lublin. Mi povas aldoni, ke dum paŭzoj ni povis frandi Esperanto-kukon (blanka – verda kiel esperanta flago).

La Internacia Simpozio efektivigis mian revon -montri al neesperantistoj eblecon utiligi Esperanton je la scienca nivelo. Nia unua tiuspeca aranĝo jam plenumis gravan rolon – ĝi montris, ke esperantistoj scipovas organizi, kune kun neesperantistoj, altnivelan, edukan aranĝon. La lokaj ĵurnalistoj pozitive priskribis la aranĝon, oni jam petis organizi novan E-kurson kaj mi ricevis la inviton prelegi pri Esperanto en la prestiĝa en nia urbo altlernejo, populare nomata „Papa Universitato”.

Kun granda ĝojo mi aldonas, ke la Simpozion patronis Prorektoro pri Didaktiko de la Ekonomika Universitato prof. dr hab. inĝ. Edmund Cibis, reprezentanto de Rektoro de UTA de Ekonomika Universitato dr inĝ. Marek Urban kaj organizaĵoj: Universala Esperanto Asocio, Postdiplomaj Interlingvistikaj Studoj ĉe Adam Mickiewicz Universitato en Poznan kaj la Interkompreniĝo de Plenrajtigitoj de la Altlernejaj Rektoroj por la Universitatoj de la Tria Aĝo en Wrocław. Amaskomunikilan Patronecon plenumis Gazeta Senior, Pola RetRadio kaj brazila União Planetária – TVSUPREN.

Je la nomo de organizantoj
Małgosia Komarnicka

 

POBIERZ PROGRAM:

PROGRAM Sympozjum

PROGRAMO de la simpozio