ODCZUWANIE SZCZĘŚCIA I NATURA NIESZCZĘŚCIA W NASZYM ŻYCIU

ODCZUWANIE SZCZĘŚCIA I NATURA NIESZCZĘŚCIA W NASZYM ŻYCIU

 

W Albertyńskim Centrum Aktywności Lokalnej, 15 listopada, godzina 15:00 odbyły się warsztaty „Odczuwanie szczęścia i natura nieszczęścia w naszym życiu” prowadzone przez filozofa,  Małgorzatę Komarnicką.

 

Ludzi od dawna interesuje temat, szczęścia. Zawsze podążali za nim i zastanawiali się nad jego istotą. Rozmyślali nad tą kwestią również wybitni filozofowie, pisarze i poeci, którzy przedstawiali swoją opinię o szczęściu w różnych okolicznościach i czasach swojego tworzenia. W obecnych czasach zagadnienie szczęścia jest jednym z najczęściej podejmowanych tematów.

Podczas warsztatów omówiono:

– Pojęcie szczęścia

– Odczuwanie szczęścia

– Wspólne opracowanie definicji szczęścia

– Recepta na szczęście

– Próba odpowiedzi na pytanie: Dlaczego szczęście jest osiągalne dla jednych a dla drugich nie?  (biochemia mózgu / temperament / spojrzenie na świat / praca / sens)

– Czy szczęścia można się nauczyć?

– Dezyderaty Maksa Erhmanna

– Istota wszelkich nieszczęść

– Szukanie sensu życia