Dofinansowanie

Europejskie Centrum Edukacji Międzykulturowej realizuje program VII Europejski Festiwal Piosenki Esperanckiej dzięki dofinansowaniu ze środków Urzędu Miejskiego Wrocławia – Wydziału Kultury. Dzięki wsparciu Universala Esperanto-Asocio (UEA) został pięknie wydany Zeszyt Sympozyjny nr 1)