Ukraina potrzebuje naszego wsparcia!

UKRAINA. WAŻNE!!
POTRZEBUJEMY WASZEGO WSPARCIA

Skala działań i potrzeb jest ogromna. Codziennie do naszego rejonu przyjeżdża kilkadziesiąt rodzin z dziećmi. Nie chcemy nikogo odsyłać. Od dnia wybuchu wojny prowadzimy w Złotoryi (Dolny Śląsk) punkt wsparcia dla przyjeżdzających uchodźców oraz zbiórki darów rzeczowych i finansowych. Wspieramy przyjeżdzające rodziny, pomagamy znaleźć noclegi, gościnę, samodzielne mieszkania, wydaliśmy już niezliczone ilości ubrań, żywności, kosmetyków, mebli, materacy itp.

Europejskie Centrum Edukacji Międzykulturowej włącza się do akcji pomocy prowadzonej przez Stowarzyszenie Nasze Rio, Stowarzyszenie Hortus we współpracy z MOPS, Parafią Św. Jadwigi, na bieżąco dołączają kolejne organizacje i instytucje: ZHP Złotoryja, Fundacja Animus, OSP, Gminy Wiejskie z terenu powiatu złotoryjskiego, szkoły, przedszkola, małe i większe firmy i urzędy. Ponieważ kolejne rodziny przyjeżdżają dosłownie bez niczego i kierowane są często do zupełnie pustych lub niekompletnie wyposażonych lokali PILNIE potrzebujemy praktycznie wszystkiego. Udzielamy pomocy nie tylko na terenie miasta ale też całego powiatu obsługując
przyjeżdzających lokowanych w różnych miejscowościach naszego regionu.

Został utworzony lokalny FUNDUSZ POMOCOWY. Wszystkie zgromadzone
środki pieniężne zostają przeznaczane tylko na pomoc uchodźcom z Ukrainy – wyłącznie
na zakup niezbędnych rzeczy, leków itp.

Numer konta do wpłat – Santander Bank (Stowarzyszenie Nasze Rio)
39 1090 2095 0000 0001 4274 0265

dane do przelewów zagranicznych: currency: PLN IBAN:
PL39109020950000000142740265 Kod SWIFT banku: WBKPPLPP bank: Santander Bank
Polska S.A. al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa country: Poland

Wpłacając dopiszmy słowo „Esperanto” aby prowadzący wiedzieli jak wielkie jest zielone serce.

Na bieżąco są publikowane informacje dotyczącej naszych działań
https://www.facebook.com/groups/149314787378009

Dołączmy się do akcji, WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ!!

Małgosia Komarnicka
Prezes Europejskiego Centrum Edukacji Międzykulturowej
Elżbieta Karbowska
Sekretarz Europejskiego Centrum Edukacji Międzykulturowej


UKRAINIO. GRAVE!!!
NI BEZONAS VIAN SUBTENON

Ĉiutage venas al nia regiono kelkdek ukrainaj familioj kun infanoj. Ni ne volas resendi iun
ajn. La skalo de la bezonoj kaj de la agadoj estas grandega.
Ekde la tago, en kiu eksplodis la milito, ni kondkukas en Złotoryja (Malsupra Silezio)
subtenejon por la alvenantaj rifuĝintoj kaj kolektas materialajn kaj financajn donacojn por
ili.
Ni subtenas la venantajn familiojn, helpante al ili trovi tranoktejojn, gastigejojn kaj
memstarajn loĝejojn. Ni jam disdonis multegajn vestojn, manĝaĵojn, korpopurigaĵojn, meblojn,
matracojn ktp.
La Eŭropa Centro de Interkultura Edukado aliĝis al la helpokampanjo gvidata de la
Societo Nasze Rio kaj Societo Hortus en kunlaboro kun la Urba Centro de Socia Helpo kaj kun
la paroĥo de s-ta Jadviga. Konstante aliĝas aliaj organizaĵoj kaj institucioj: Asocio de Pola
Skoltaro Złotoryja, Fondaĵo Animus, Volontula Fajrobrigado, vilaĝaj municipoj de la
Złotoryja-distrikto, lernejoj, antaŭlernejoj, grandaj kaj malgrandaj firmaoj kaj oficejoj.
Ĉar ĉiam pli novaj familioj alvenas sen ajna havaĵo kaj estas direktataj al ofte tute
malplenaj aŭ nekomplete ekipitaj loĝejoj, ni URĜE bezonas praktike ĉion.
Ni donas helpon ne nur ene de la urbo, sed ankaŭ de la tuta distrikto, priservante la venintojn
dislokatajn en diversaj lokoj de nia regiono.
Estas kreita loka HELPOFONDUSO. Ĉiuj arigitaj monrimedoj estas destinataj nur por
helpo al rifuĝintoj el Ukrainio, ekskluzive por aĉeti nemalhaveblajn aĵojn, medikamentojn
ktp.
Numero de la konto por pagoj:
Santander Bank (Stowarzyszenie Nasze Rio)
39 1090 2095 0000 0001 4274 0265
Datumoj por eksterlandaj ĝiraĵoj:
currency: PLN IBAN: PL39109020950000000142740265
SWIFT-kodo de la banko: WBKPPLPP, bank: Santander Bank Polska S.A. al. Jana Pawła II 17, 00-
854 Warszawa, country: Poland
Pagante, ni alskribu la vorton “Esperanto”, por ke estu sciate, kiel granda estas la verda
koro.
Senĉese estas ĝisdatigataj informoj koncernantaj niajn agadojn:
https://www.facebook.com/groups/149314787378009
Ni aliĝu al la kampanjo „NI KUNE POVAS PLI MULTE”!
Małgosia Komarnicka
Prezidanto de la Eŭropa Centro de Interkultura Edukado
Elżbieta Karbowska
Sekretario de la Eŭropa Centro de Interkultura Edukado