II KONGRES WROCŁAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

W środę, 6 czerwca 2018, w Sektorze 3 odbył się  II Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych. To jedyne tak duże forum NGO w Polsce. Uczestniczyło w nim 400 osób i ponad 160 organizacji. Europejskie Centrum Edukacji Międzykulturowej reprezentowała wiceprezes organizacji Lucyna Kowalewska.

II Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych otworzył prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz. Były też przemówienia przedstawicieli wielu organizacji bo kongres był okazją do spotkań, rozmów i wymiany doświadczeń przedstawicieli miasta, fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji.

Takie spotkanie umożliwia porozumienie i współdziałanie organizacji pozarządowych. Pomaga tworzyć strategię rozwoju miasta i przede wszystkim zachęca do działań.

Mago Nicka

 

Opublikowany w 2018