FENOMEN JĘZYKA ESPERANTO

FENOMEN JĘZYKA ESPERANTO

 

W Albertyńskim Centrum Aktywności Lokalnej, 29 listopada, godzina 15:00 odbyła się prelekcja „Fenomen języka esperanto”. Prelegentka, Małgorzata Komarnicka,

interlingwistka omówiła genezę języka esperanto. Spróbowała sformułować odpowiedź na pytanie: Co nam daje znajomość języka esperanto? Udowodniła trafności stwierdzenia wybitnego polskiego filozofa, prof. Tadeusza Kotarbińskiego: „Esperanto jest najgenialniejszym połączeniem logiki i prostoty”.