DZIEŃ POEZJI I POWITANIE WIOSNY

DZIEŃ POEZJI I POWITANIE WIOSNY

Europejskie Centrum Edukacji Międzykulturowej 21 marca 2019 r., we Wrocławiu, w szkole dla dzieci niewidomych przy ul. Kamiennogórskiej zorganizowało 2 spotkania uczniów z niewidomą poetką i esperantystką Haliną Kuropatnicką-Salamon. Spotkania te podkreśliły uroczysty charakter Dnia Poezji oraz z powitanie pierwszego dnia wiosny.

Słuchaczami były dwie grupy uczniów – klasy 4-6 szkoły podstawowej i 3 klasy gimnazjalnej. W rozmowach z młodszą publicznością poetka akcentował wartość poezji w życiu codziennym i możność upiększania wierszami zwyczajnych realiów. Ilustrowała zagadnienia utworami przystosowanymi do szczebla dojrzałości odbiorców.
W klasach starszych pisarka odnosiła się do problemu uszlachetniania poezją różnorakich dziedzin rzeczywistości. Posłużyła się swoim zbiorkiem wierszy dla młodzieży „Drugie śniadanie z Amorem”.

W rozbudowaniu tematów rozmów znalazła się wiosna, jako pora sprzyjająca początkom rzeczy, odświętności oraz formowaniu się wszelkich postaci piękna.
Młodzież z przyjemnością i bardzo aktywnie uczestniczyła w spotkaniu z poetką.