SPOTKANIE Z POETKĄ

5. kwietnia Halina Kuropatnicka – Salamon spotkała się z uczniami Publicznej Szkoły Gastronomiczno – Hotelarskiej HO-GA, przy ul Jedności Narodowej we Wrocławiu. Autorka zapoznała młodzież z dwu klas ze swoją poezją ze zbioru „Drugie śniadanie z Amorem”. Wiersze te odzwierciedlały zainteresowania i dążenia młodych osób.
Podczas spotkania Halina Kuropatnicka – Salamon opowiedziała też o życiu i twórczości Ludwika Braille’a podarowując uczniom alfabety brajlowskie dla bliższego poznania systemu pisma punktowego. Wspomniała również o języku esperanto zapraszając do uczestnictwa w VII Europejskim Festiwalu Piosenki Esperanckiej, który odbędzie się 25-26 maja.