IV URODA SŁOWA W JĘZYKU ESPERANTO – LA 4a VORTBELECO EN ESPERANTO

W dniach 6 -7 grudnia 2019 r Europejskie Centrum Edukacji Międzykulturowej (ECEM) przygotowało po raz czwarty Konkurs Poezji Recytowanej i Konkurs Czytelniczy w ramach cyklicznego programu „ Uroda słowa w języku esperanto – Vortbeleco en Esperanto”.

Pierwszego dnia, w piątek 6-go grudnia zebrali się w siedzibie ECEM uczestnicy konkursu, jurorzy oraz osoby zaproszone. W jury zasiedli: poetka i esperantystka Halina Kuropatnicka-Salamon, interlingwista i wykładowca j. esperanto Małgorzata Komarnicka oraz w zastępstwie chorego Andrzeja Kraszewskiego, esperantystka Maria Margasińska. Na wstępie prezes ECEM Małgorzata Komarnicka przywitała wszystkich zebranych i w kilku zdaniach opowiedziała o Ludwiku Zamenhofie i jego genialnym dziele jakim jest j.e speranto. Następnie rozpoczęto przesłuchania uczestników konkursu, który składał się z dwóch części: poetyckiej i czytelniczej i dodatkowo był podzielony na kategorie wiekowe. W konkursie poetyckim każdy uczestnik deklamował jeden wiersz w języku esperanto w czasie nieprzekraczającym 3 minuty. W konkursie czytelniczym uczestnicy czytali wybrany przez siebie tekst w j. esperanto, w czasie nieprzekraczającym 4 minuty. Przerwy między częściami konkursów oraz podczas obrad jury wypełnił program poetycko-muzyczno-artystyczny w wykonaniu Haliny Kuropatnickiej-Salamon (przedstawiającej swoją twórczość) oraz Wojciecha Ławnikowicza (gitara i śpiew w j. polskim i esperanto). Jury oceniając interpretację utworów, poprawność językową, dykcję oraz walory estetyczne przyznało: – w konkursie recytatorskim I miejsce Wojtkowi Ławniczakowi w kategorii wiekowej „dorośli” a w kategorii „seniorzy” Mieczysławie Banaszak i Elżbiecie Karbowskiej – w konkursie czytelniczym I miejsce Wojtkowi Ławniczakowi w kategorii wiekowej „dorośli” a w kategorii „seniorzy” Zofii Wnuk. Laureaci otrzymali dyplomy oraz piękne i cenne nagrody rzeczowe.

Konkurs upłynął w miłej pełnej przyjaźni atmosferze. Uczestnicy, jurorzy, zaproszeni goście i publiczność popijając kawę i herbatę oraz delektując się domowym ciastem wspominali minione konkursy i już część z nich deklarowała swój udział w kolejnym konkursie. Organizatorzy zaprosili uczestników na następny dzień, na bal, w sobotę, 7. grudnia do siedziby ECEM przy ul. Kołłątaja we Wrocławiu.

Elżbieta Karbowska – Sekretarz Europejskiego Centrum Edukacji Międzykulturowej