ESPERANTO I UNESCO – spotkanie z Francois Lo Jacomo

Dnia 30.01.2020 Europejskie Centrum Edukacji Międzykulturowej (ECEM) gościło w swojej siedzibie we Wrocławiu przy ul. Kołłątaja 26A wyjątkową osobę: francuskiego polityka – esperantystę dr Françoisa Lo Jacomo.

Nasz gość to francuski matematyk, lingwista i esperantysta. Piastuje wiele ważnych funkcji w ruchu esperanckim m.in. jest wiceprezesem w Domu Kultury Esperanto w zamku Gresillon, sekretarzem Akademii Esperanto, członkiem komitetu UEA (Universala Esperanto Asocio – największej międzynarodowej organizacji użytkowników j. esperanto) i reprezentantem tej organizacji przy UNESCO, a także członkiem zarządu Międzynarodowej Akademii Nauk–San Marino.

Dr François Lo Jacomo wygłosił prelekcję „Esperanto i Unesco” przedstawiając historię języka esperanto oraz 65 lat współpracy UEA z UNESCO. W swoim wystąpieniu podkreślił ważną rolę języka esperanto i ruchu esperanckiego oraz to, że prestiżowe czasopismo Unesco „KURIER UNESCO” ukazuje się w dziesięciu językach, w tym również w języku esperanto. Przywiózł ze sobą kilka egzemplarzy tego czasopisma w różnych językach. Prelekcję wygłosił w j. esperanto, pani Prezes ECEM Małgorzata Komarnicka tłumaczyła na język polski, a słuchacze uczący się języka esperanto mieli możliwość weryfikacji swoich umiejętności i stopnia znajomości tego języka. Uczennice Pani Małgosi Komarnickiej recytowały wiersze Tuwima przetłumaczone na j. esperanto, a także przedstawiły się i powiedziały w tym języku kilka zdań o sobie, swojej rodzinie i swoich zainteresowaniach.

Nasz wyjątkowy gość został poproszony o wpis do „Księgi Pamiątkowej” ECEM, a na pamiątkę przyjazdu do Wrocławia otrzymał od członków ECEM obrazek przedstawiający wrocławski Rynek z podpisami uczestników oraz album o Wrocławiu.

Pobyt dr Françoisa Lo Jacomo we Wrocławiu był bardzo krótki, ponieważ nasz francuski gość wraz z Panią Prezes ECEM spieszyli się na kolejne spotkanie, tym razem z esperantystami w Górze oraz władzami tego miasta. Ledwie starczyło czasu na wypicie kawy i skosztowanie pysznego domowego ciasta upieczonego przez Irenkę Solarek.

31.01.2020 w Domu Kultury w Górze dr Françoisa Lo Jacomo ponownie wygłosił swoją prelekcję „Esperanto i Unesco”. O tłumaczenie dbała również Małgorzata Komarnicka. Wśród publiczności był dyrektor Domu Kultury i pani burmistrz Góry.

Publiczność i zaproszonych gości przywitała prezes Klubu Esperanto w Górze, Teresa Sybilak. Uczący się j. esperanto sprawili piękną niespodziankę przybyłym gościom śpiewając piosenkę „Saluton, saluton” a pani burmistrz dziękując za zaproszenie wręczyła gościom prezenty. Po prelekcji, przy kawie i domowych ciastach publiczność miała okazję usłyszeć zespół Na-Raz, który wspólnie z esperantystami i chórem seniorów z lokalnego UTW przygotowuje teledysk z piosenką o pokoju w związku z planowanymi we wrześniu obchodami Dnia Pokoju organizowanymi przez UNESCO w Hiszpanii.

Podczas wspólnego obiadu była możliwość wymiany zdań, omówienia kilku spraw i sprawdzenia swoich umiejętności językowych.

Spotkania z esperantystami pomagają przekonać się, że język esperanto funkcjonuje i można w nim wszystko przetłumaczyć. Dla uczących się tego języka takie spotkania są świetną okazją sprawdzenia swoich umiejętności, nabrania pewności, poznawania ciekawych ludzi i interesujących tematów.

 

Notatkę sporządziła:

Elżbieta Karbowska

Sekretarz Europejskiego Centrum Edukacji Międzykulturowej