Zmiana terminów!

VIII Europejski Festiwal Piosenki Esperanckiej, VI Międzynarodowe Sympozjum i V Międzykulturowa Majówka odbędą się jesienią (o dokładnym terminie poinformujemy wcześniej)

La 8a Eŭropa Festivalo de Esperantaj Kantoj, la 6a Internacia Simpozio kaj la 4a Interkultura Majrendevuo okazos aŭtune (pri preziza dato ni informos pli frue)