Forum liderów klubów seniora

W piątek, 24 marca o godzinie 11:00 we Wrocławskiem Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS) odbyło się Forum Liderów Klubów Seniora. Gospodarzem programu była Dorota Feliks, dyrektor WCRS, która zaprosiła na spotkanie przedstawicieli liderów wrocławskich klubów seniora i organizacji senioralnych. Europejskie Centrum Edukacji Międzykulturowej reprezentowały przedstawicielki zarządu organizacji, Małgorzata Komarnicka i Grażyna Wolikowska. Na spotkaniu przedstawiono możliwości pozyskiwania finansowania projektów, standardy dotyczące funkcjonowania organizacji senioralnych, szczegóły związane z miejskim bezpłatnym projektem zdalnej opieki medycznej dla mieszkańców Wrocławia oraz możliwości korzystania z przestrzeni miejskich dla grup senioralnych. We Wrocławiu mieszka ok. 200 tysięcy seniorów, funkcjonuje 117 Klubów Seniora, 9 Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Wielu seniorów jest aktywnych i rozumie swój udział w rozwoju miasta. Dlatego spotkanie liderów pomaga w wymianie poglądów i pomysłów przedstawicieli organizacji senioralnych.

MJK