SPOTKANIE Z ZARZĄDEM FEDERACJI

24 kwietnia 2023 roku o godzinie 13.00 w Starostwie Powiatowym w Lubinie rozpoczęło się spotkanie z zarządem Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (DFOP). Europejskie Centrum Edukacji Międzykulturowej (ECEM) reprezentowały, Małgorzata Komarnicka, prezes organizacji i Magdalena Komarnicka, koordynator projektów.

Spotkanie rozpoczęła prezes DFOP, Maria Mika przybliżając zgromadzonym informacje o Federacji, problematykę pozarządową  oraz działania w ramach Programu Erasmus+.

Drugą część spotkania prowadził Jakub Prus, wiceprezes DFOP. Były to warsztaty pozyskiwania środków dla dolnośląskich NGO na działania edukacyjne dla młodzieży i osób dorosłych w ramach Programu ERASMUS+.

Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, uczestnicy każdej grupy otrzymali odpowiedzi na swoje pytania i zapewnienie pomocy przy pisaniu wniosków.

MJK