SINJORO TADEO EN VROCLAVA MUZEO DE SINJORO TADEO – „PAN TADEUSZ” WE WROCŁAWSKIM MUZEUM PANA TADEUSZA

SINJORO TADEO EN VROCLAVA MUZEO DE SINJORO TADEO

Merkrede, la 10an de januaro 2018 je la 17:00 en la fama Muzeo de Sinjoro Tadeo en Vroclavo okazis la renkontiĝo kun epopeo de Adam Mickiewicz “Sinjoro Tadeo en la lingvo Esperanto”. La programon preparis kune Eŭropa Centro de Interkultura Edukado kaj Muzeo de Sinjoro Tadeo. La renkontiĝon gvidis Małgosia Komarnicka kaj en la librejo de la Muzeo de Sinjoro Tadeo oni povis aĉeti epopeon en la lingvo Esperanto. https://muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl/pl/wydarzenia/pan-tadeusz-w-jezyku-esperanto

Lidia Ligęza, konata tradukistino kaj poetino proksimigis al la publiko la vivon de Ludoviko Zamenhof kaj la tradukon de epopeo fare de Antoni Grabowski. Ŝi ankaŭ rakontis pri proceso de la laboro ĉe la plej nova eldono de la epopeo. Małgosia Komarnicka proksimigis al la publiko la historion de 130 jaroj de la lingvo Esperanto akcentante ĝian la plej gravajn momentojn. Ŝi ankaŭ prezentis biografion de Antoni Grabowski kaj lian penigan laboron kiel la tradukiston de „Sinjoro Tadeo” klarigante malfacilaĵojn, kiujn li devis travenki.

Bela kaj unika akcento de la renkontiĝo estis aŭskultado de kelkaj fragmentoj de Sinjoro Tadeo, kiujn tralegis per brajlo pole Wojciech Ławnikowicz, la premiito de la 3a Vortbeleco en Esperanto en la Konkurso de Deklamata Poezio (en sia aĝkategorio). Por komparo en la lingvo Esperanto la samajn fragmentojn legis Lidia Ligęza.

La librejo de la Muzeo de Sinjoro Tadeo estos la sola neesperantista loko kie oni povos aĉeti epopeon en la lingvo Esperanto. La epopeon oni eldonis dank’ al monsubteno de Universala Esperanto Asocio.  

Sekvan tagon Lidia kaj Małgosia estis invititaj viziti muzeon kun ĉiĉerono. La Muzeo de Sinjoro Tadeo prezentas verkon de Mickiewicz en ŝanĝita realeco de historia kaj kultura Eŭropo, dum lastaj ducent jaroj. Danke al la plej nova teknologio, kiu estas amika same al la juna kaj maljuna generacioj, facile komprenebla kaj multaspekta maniero oni prezentas sin la kolektojn kaj transdonas scion. Sur la 1500 m2 de ekspozicia  areo, en 18 ĉambroj oni kolektis 700 ekspoziciaĵojn, oni instalis pli ol 100 ludojn, aplikaĵojn kaj plurmediajn prezentojn. Vizitado de la muzeo estas vera plezuro.

Nia programo plenumis gravan rolon. Antaŭ chio elvokis interesiĝon de la publiko por la lingvo Esperanto. La varsovia ĵurnalisto petis nin por skribi artikolon pri nia renkontiĝo kaj pri la lingvo Esperanto [http://czytelniczy.pl/pan-tadeusz-w-esperanto/]. La Muzeo de Sinjoro Tadeo kune kun la Eŭropa Centro de Interkultura Edukado preparos aŭtune sekvan renkontiĝon kaj ekspozicion, kiu estos kunligita kun eldonoj de “Sinjoro Tadeo” en la lingvo Esperanto. Kasyno online 888Starz oferuje szeroką gamę gier, od automatów po gry stołowe. W 888Starz Bet gracze mogą liczyć na atrakcyjne bonusy oraz promocje, które zwiększają szanse na wygraną. Platforma ta jest znana z szybkich wypłat i wysokiego poziomu obsługi klienta. Dzięki licencji na prowadzenie działalności hazardowej, 888Starz zapewnia bezpieczne i uczciwe środowisko dla wszystkich graczy.

La organizantoj petas helpon, sendi al ni (pruntedoni aŭ donaci) la plej malnovajn ekzemplerojn de “Sinjoro Tadeo” en la lingvo Esperanto aŭ informojn pri A Grabowski skribante al la retadreso informado.eo@gmail.com aldonante en la temo de la informo “Sinjoro Tadeo”.

Nome de la estraro de la Eŭropa Centro de Interkultura Edukado

Małgosia Komarnicka

 


„PAN TADEUSZ” WE WROCŁAWSKIM  MUZEUM PANA TADEUSZA

W środę, 10. 01. 2018 r. o godz. 17:00 w słynnym  Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu odbyło się spotkanie z epopeją Adama Mickiewicza pt. „Pan Tadeusz w języku esperanto”. Program został przygotowany przez Europejskie Centrum Edukacji Międzykulturowej i Muzeum Pana Tadeusza. Spotkanie poprowadziła Małgorzata Komarnicka, a w bibliotece Muzeum Pana Tadeusza można było kupić to dzieło w języku esperanto.

https://muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl/pl/wydarzenia/pan-tadeusz-w-jezyku-esperanto

Lidia Ligęza, znana tłumaczka i poetka, przybliżyła publiczności życie Ludwika Zamenhofa i tłumaczenie epopei wykonane przez Antoniego Grabowskiego. Opowiedziała też o procesie pracy nad najnowszym wydaniem dzieła Mickiewicza. Małgorzata Komarnicka przybliżyła słuchaczom historię stu trzydziestu lat istnienia języka esperanto akcentując jego najważniejsze momenty. Przedstawiła również biografię Antoniego Grabowskiego i jego mozolną pracę jako tłumacza “Pana Tadeusza”, wyjaśniając trudności, które musiał przezwyciężyć.

Pięknym i niezwykłym akcentem spotkania było wysłuchanie kilku fragmentów “Pana Tadeusza”, które przeczytał po polsku w alfabecie Braile’a Wojciech Ławnikowicz, laureat „3a Vortbeleco en Esperanto” (Urody słowa w języku esperanto) w Konkursie Poezji Recytowanej (w swojej kategorii wiekowej). Dla porównania, te same fragmenty w języku esperanto przeczytała Lidia Ligęza.

Biblioteka Muzeum Pana Tadeusza będzie jedynym miejscem, gdzie będzie można kupić epopeję w języku esperanto, która została wydane dzięki finansowej pomocy Universala Esperanto Asocio (Światowego Związku Esperantystów).

Następnego dnia Lidia i Małgorzata zostały zaproszone by zwiedzić muzeum z przewodnikiem. Muzeum Pana Tadeusza przedstawia dzieło Mickiewicza w zmieniającej się rzeczywistości historycznej i kulturalnej Europy podczas ostatnich dwustu lat. Dzięki najnowszej technologii, która jest jednakowo przyjazna młodemu i starszemu pokoleniu, w łatwo zrozumiały i wieloaspektowy sposób prezentuje tę kolekcję i przekazuje wiedzę. Na 1500 m² powierzchni wystawowej, w 18  pokojach zostało zebranych 700 eksponatów, zainstalowano ponad  100 gier, aplikacji i prezentacji multimedialnych. Zwiedzanie muzeum jest prawdziwą przyjemnością.

Nasz program spełnił wielką rolę. Przede wszystkim wywołał zainteresowanie słuchaczy językiem esperanto. Warszawski dziennikarz poprosił nas o napisanie artykułu o spotkaniu i o języku esperanto [http://czytelniczy.pl/pan-tadeusz-w-esperanto/]. Muzeum Pana Tadeusza wspólnie z Europejskim Centrum Edukacji Międzykulturowej przygotuje jesienią następne spotkanie i wystawę, która będzie związana z wydaniami “Pana Tadeusza” w języku esperanto.

Organizatorzy proszą o pomoc, aby przysłać (pożyczyć lub podarować) najstarsze egzemplarze “Pana Tadeusza” w języku esperanto lub informacje o Antonim Grabowskim pisząc na adres: informado.eo@gmail.com dodając w polu tematu informację “Pan Tadeusz”.

W imieniu zarządu Europejskiego Centrum Edukacji Międzykulturowej

Małgorzata Komarnicka.

 

Opublikowany w 2018