Estimata Familio Zamenhof,

 

Nome de Eŭropa Centro de Interkultura Edukado, kaj ankaŭ persone, mi eldiras grandan kondolencon pro la terura informo, forpaso de Ludoviko Kristoforo ZALESKI-ZAMENHOF. Niaj pensoj estas kun vi kaj bonvolu akcepti esprimon de nia solidareco.

Ludoviko Kristoforo ZALESKI-ZAMENHOF estis eksterordinara persono, kiu mankos al ni jam ĉiam. Sciu tamen, ke nur la bono estas eterna kaj ke la eternaj leĝoj konservas ĉiun amatan homon kaj tial Ludoviko Kristoforo ZALESKI-ZAMENHOF restos por ĉiam en nia memoro.

 

Kunsentante kun vi, mi sendas nian sinceran kaj korprofundan kondolencon.

Małgosia Komarnicka

nome de la estraro kaj membraro de Eŭropa Centro de Interkultura Edukado

Vroclavo, oktobro 2019